Certificate of the Estonian Rifle Corps for the retiring career Corporal Mälivere Juhan

Certificate of the Estonian Rifle Corps for the retiring career Corporal Mälivere Juhan
Certificate of the Estonian Rifle Corps for the retiring career Corporal Mälivere Juhan 0Certificate of the Estonian Rifle Corps for the retiring career Corporal Mälivere Juhan 1Certificate of the Estonian Rifle Corps for the retiring career Corporal Mälivere Juhan 2Certificate of the Estonian Rifle Corps for the retiring career Corporal Mälivere Juhan 3Certificate of the Estonian Rifle Corps for the retiring career Corporal Mälivere Juhan 4

Certificate of the Estonian Rifle Corps for the retiring career Corporal Mälivere Johan. The letter was signed by the command of the Eighth Estonian Rifle Corps and issued on November 12, 1945. The set consist of the Certificate and 4 other documents issued to the same person.

Now that we have defeated Nazi Germany and defeated the Japanese aggressor, you, having honorably fulfilled your duty to the Soviet Motherland, are leaving the ranks of the Red Army. You are returning home, to your family, to the creativity of peacetime. At this solemn farewell hour we say: Goodbye, comrade in arms! You have come a long way with us. The path to victory was long and difficult. You spent many days in fierce battles, showing unprecedented heroism, not feeling sleep or insomnia, steadfastly enduring incredible hardships and hardships. Always, in any conditions, you carried out your tasks well at the front, fought brave battles, honestly following the orders of the command and Comrade Stalin, the Supreme Commander-in-Chief Generalissimo of the Soviet Union. You were inspired by the great ideas of the Lenin-Stalin party in the fight against an insidious and evil enemy. In the name of defending the honor, freedom and independence of our Socialist Motherland, you spared no effort and blood. With the battle cry “For the Motherland!” For Stalin!" You rushed at the enemy, and neither enemy fortifications nor any difficulties could drown out the strong desire of your heart for victory.

 

In Estonian language:

Nüüd, kus oleme hitlerliku Saksamaa purustanud ja japani agressori võitnud, Sina, olles auga täitnud oma kohuse Nöukogude Kodumaa ees, lahkud Punaarmee ridadest, päordud tagasi koju oma perekonna juurde, rahuaja loova töö juurde. Sel pidulikul lahkumistunnil me ütleme: nagemiseni, lahingukaaslane! Uhes meiega oled Sa teinud läbi suure vitlustee. Pikk, raske ja karm oli see noukogude soduri tee võidule. Palju päevi veetsid Sa ägedais lahinguis, ilmutades ennenägematut kangelaslikkust, tundmata pukust ja magamata, kandes kindlalt uskumatuid raskusi ja puudusi. Alati, igasuguseis tingimusis, Sa täitsid hästi oma ülesanded rindel, olid vapper lahin- gus, täitsid ausalt Punaarmee sojamehe vandetõotuse, Korgema Ulemjuhataja Nõu-kogude Liidu Generalissimuse seltsimees Stalini käsud. Agedas võitluses salakavala ja tigeda vaenlase vastu Sind innustasid Lenini-Stalini partei suured ideed. Meie Sotsialistliku Kodumaa au, vabaduse ja sõltumatuse kaitse nimel Sa ei säästnud oma joudu ega verd. Lahinguhüüdega „Kodumaa eest! Stalini eest!” sööstsid Sa vaenlase peale ja ei mingisugused vaenlase kindlustised ega mingisugused raskused ei suutnud tokestada Sinu südame oilsat tungi võidule. ist ja politilist taset.Sa vitlesid mitmel rindel,votsid osa palavaist lahinguist Velikije• Luki all, vitlesid vapralt oma sünnimaa — Nukogude Esti — vabastasime eest ja sõja lopupäevil Su sojatee viis Sind osa võtma nabervabariigi — Noukogude Läti — vabastamisoperatsioonidest.Sa jagasid Kuramaal saksa vägedele purustavaid löö ke.Su raske lahingutöo ei olnud asjata.Meie väekoondis sai Korgema Ulemjuhataja Noukogude Liidu Generalissimuse Stalini mitme tänukäskkirja osaliseks. gast kaardiväelasena. Noukogude lipud lehvivad võidukalt pormuheidetud ja purustatud Saksamaa kohal.Meil on kahju lahkuda Sinust! Ühise võitluse aastad lähendasid meid köiki, ning tea, lahingusber, me ei unusta Sind kunagi! Kogu rea-, seersantide ja ohvitseride koosseisu nimel täname Sind Kodumaa ustava teenimise eest. Sa oled pälvinud kogu meie voitja-rahva igavese tänu. Sa sõidad oma armastatud perekonna juurde ja saad taas tunda rahuaja töö rõõmu. Loodame, et ka seal eemal oma armsast väeosast, Sa ei kaota nukogude sõjamehe au ja väärikust, töötad ausalt ja kohusetruult, tugevdad nukogude rigi ja Puna- armee võimsust ja joudu. Ara unusta oma väeosa. Pea meeles meid, hoia meiega alatist sidet. Jutusta tutta-vaile ja sugulasile, oma perekonnale ja lastele ning lastelastele nukogude sojameeste kangelastegudest Suure Isamaasja päevil, oma väeosa surematuist tegudest, kasvata neid meie lahingutraditsioonide vaimus. Kogu südamest soovime Sulle pikka, onnelikku ja rõomsat elu ja edu töös meie Noukogude Kodumaa hüvanguks! Nägemiseni, lahingukaaslane! Head reisi!

Price:
150€
This site uses cookies to make it easier for you to use our website. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies. You can learn more about cookies and how to manage them by clicking on the link below.